Menu Close

 

สำนักงานกฎหมาย  แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา

ความเป็นมา

 
        ก่อตั้งขึ้นจากคนรู้จักที่มาปรึกษาด้านกฎหมายกับผมหลายคน ที่อยากจะให้ช่วยว่าความหรือทำคดีความของเรื่องที่นำมาปรึกษา ซึ่งผมได้ปฏิเสธที่จะทำหน้าที่เป็นทนายความ เนื่องจากมีธุรกิจและงานอื่น ๆ ทำอยู่ตลอดเวลา การมาทำงานเป็นทนายความอาจจะไม่สามารถทำได้ดีและอาจจะสร้างความเสียหายต่อลูกความได้ แต่ในที่สุดเมื่อถูกถามบ่อยขึ้น ผมจึงตัดสินใจ มาทำงานเป็นทนายความและได้ทำคดีแรกในทันทีที่คนรู้จักทราบว่าผมเป็นทนายความ ซึ่งคดีแรกนั้นก็สำเร็จไปด้วยดี  จึงตัดสินใจเปิดเป็น 
สำนักงานกฎหมาย ที่ชื่อว่า สำนักงานกฎหมาย แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา 
ซึ่ง ชื่อ “แอล แอนด์ เอ็ม” ก็เป็นชื่อของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว คือ บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านบริการแรงงาน พื้นที่จัดเก็บและบรรจุตู้สินค้าของบริษัทโลจิสติก์ และ บริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมอยู่แล้วนั้นเอง.
 

ความหมายของคำว่า แอล แอนด์ เอ็ม (L&M)

สำหรับ แอล (L) นั้น ย่อมาจาก Law หรือ กฎหมาย ส่วน เอ็ม (M) นั้นย่อมาจาก Management นั้นเอง ซึ่งความหมายรวม ๆ ก็ จะหมายถึง การบริหารจัดการทั้งผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ใช้ชีวิตหรือดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือหากจะมีประเด็นด้านกฎหมายขึ้นมา ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการทำผิดกฎหมายเพิ่มเติม ไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้างออกไปจนยากที่จะแก้ไข และที่สำคัญจะต้องได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ หรือที่เรียกว่า ความยุติธรรมนั่นเอง

ค่านิยมหลัก

แม้บริการของสำนักงานจะมีบริการทนายความแก้ต่างคดีด้วย แต่หากมีช่องทางอื่นที่สามารถดำเนินการได้ ในการที่จะให้ความขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างกันนั้นยุติได้อย่างรวดเร็วและมีความใช้จ่ายที่ต่ำหรือไม่มีเลย เราจะแนะนำช่องทางนั้นก่อน แต่หากจำเป็นจริง ๆ แล้ว เราถึงจะแนะนำให้ใช้บริการทนายความของเรา ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการและตามความยากง่ายของการดำเนินการของแต่ละคดี หรือแม้ในงานที่ปรึกษากฎหมายของนิติบุคคล เราจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความให้การดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องง่ายและถูกกฎหมายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องประหยัดต้นทุนและเติบโตอย่างยั่งยืน ในอัตราค่าบริการที่ถูกมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
ดังนั้น ค่านิยมหลักของเรา คือ “เพื่อนคู่คิด ที่พึ่งพาได้ ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันจนสุดทาง”
 

บริการด้านกฎหมาย (Law services) ของเรา
บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

 
โดยการให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายนั้น มีทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้


บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น 

(Free Legal Consultation)

เป็นบริการแรกของเรา เมื่อใครก็ตามกำลังมีปัญหาหรือต้องการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย 
สามารถที่จะปรึกษากับเราได้ฟรี เป็นเวลา 30 นาที โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ โดยทนายความของเราจะ
-ทำการวิเคราะห์เรื่องราวของท่าน
-ให้คำแนะนำเบื้องต้น
-ช่วยท่านตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
โดยท่านเพียงแต่กดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 น – 17:00 น หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเชิงลึก 

(Service charge Legal Consultation)

ในกรณีที่เรื่องที่ท่านต้องการปรึกษามีความซับซ้อนต้องมีการค้นหาข้อมูลเชิงลึกให้กับท่าน ซึ่งเวลา 30 นาที นั้นไม่เพียงที่จะดำเนินการให้ท่านได้ เราจึงมีค่าบริการจากการทำงานให้ท่าน 2,000 บาทต่อเรื่อง ซึ่งเรามั่นใจว่า คำปรึกษาที่ให้กับท่าน 
จะใช้แก้ปัญหาของท่านได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์บริการด้านคดีความ (Litigation)
เนื่องจากเกิดวิกฤตของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเชื้อโรคโควิด ความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจ สงครามในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกรวมถึงประเทศของเราด้วย ทำให้ธุรกิจจำนวนมากเกิดปัญหา ไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ ต้องปลดพนักงานออก ปิดกิจการ ซึ่งทำให้ทางองค์กรธุรกิจเองขาดสภาพคล่องและบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างต้องขาดรายได้ ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้และการชำระหนี้ล่าช้าเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
ทำให้ผู้ที่มีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ด้วยสภาพการทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่ไม่ดีดังที่กล่าวแล้ว ย่อมหลีกไม่พ้นที่จะต้องเกิดปัญหาทางสังคม อันเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องมีภาวะความเครียดในการที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตนเองอยู่รอด เกิดความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาโดยขาดสติ ขาดความยั้งคิดทำให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น 
เกิดภาวะความเครียดในครอบครัวจนนำไปสู่ปัญหาครอบครัว ซึ่งผู้ถูกกระทำย่อมได้รับความเดือดร้อน
หากท่านพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้าย และเห็นว่าการดำเนินคดีเป็นทางเลือกเดียวของท่าน หรือ ท่านกำลังเผชิญกับคู่กรณีที่แข็งกร้าวทำละเมิดต่อท่าน ท่านจำเป็นต้องมีทนายความที่จะช่วยเหลือพาท่านผ่านสถานการณ์ร้าย ๆ นั้นไปให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญาต่าง ๆ การถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ การมีข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การติดตามหนี้ ปัญหาครอบครังการหย่าร้าง หรือข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน ติดต่อเราได้เสมอ เรามีทนายความที่มีประสบการณ์จะให้คำปรึกษาและดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ให้บริการว่าความแก้ต่างคดีให้กับท่าน
 
 
 
 
 

 

สำนักงานกฎหมาย  แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา

วามเป็นมา

 
        ก่อตั้งขึ้นจากคนรู้จักที่มาปรึกษาด้านกฎหมายกับผมหลายคน ที่อยากจะให้ช่วยว่าความหรือทำคดีความของเรื่องที่นำมาปรึกษา ซึ่งผมได้ปฏิเสธที่จะทำหน้าที่เป็นทนายความ เนื่องจากมีธุรกิจและงานอื่น ๆ ทำอยู่ตลอดเวลา การมาทำงานเป็นทนายความอาจจะไม่สามารถทำได้ดีและอาจจะสร้างความเสียหายต่อลูกความได้ แต่ในที่สุดเมื่อถูกถามบ่อยขึ้น ผมจึงตัดสินใจ มาทำงานเป็นทนายความและได้ทำคดีแรกในทันทีที่คนรู้จักทราบว่าผมเป็นทนายความ ซึ่งคดีแรกนั้นก็สำเร็จไปด้วยดี  จึงตัดสินใจเปิดเป็น 
สำนักงานกฎหมาย ที่ชื่อว่า สำนักงานกฎหมาย แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา 
ซึ่ง ชื่อ “แอล แอนด์ เอ็ม” ก็เป็นชื่อของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว คือ บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านบริการแรงงาน พื้นที่จัดเก็บและบรรจุตู้สินค้าของบริษัทโลจิสติก์ และ บริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมอยู่แล้วนั้นเอง.
 

ความหมายของคำว่า แอล แอนด์ เอ็ม (L&M)

สำหรับ แอล (L) นั้น ย่อมาจาก Law หรือ กฎหมาย ส่วน เอ็ม (M) นั้นย่อมาจาก Management นั้นเอง ซึ่งความหมายรวม ๆ ก็ จะหมายถึง การบริหารจัดการทั้งผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ใช้ชีวิตหรือดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือหากจะมีประเด็นด้านกฎหมายขึ้นมา ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการทำผิดกฎหมายเพิ่มเติม ไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้างออกไปจนยากที่จะแก้ไข และที่สำคัญจะต้องได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ หรือที่เรียกว่า ความยุติธรรมนั่นเอง

ค่านิยมหลัก

แม้บริการของสำนักงานจะมีบริการทนายความแก้ต่างคดีด้วย แต่หากมีช่องทางอื่นที่สามารถดำเนินการได้ ในการที่จะให้ความขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างกันนั้นยุติได้อย่างรวดเร็วและมีความใช้จ่ายที่ต่ำหรือไม่มีเลย เราจะแนะนำช่องทางนั้นก่อน แต่หากจำเป็นจริง ๆ แล้ว เราถึงจะแนะนำให้ใช้บริการทนายความของเรา ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการและตามความยากง่ายของการดำเนินการของแต่ละคดี หรือแม้ในงานที่ปรึกษากฎหมายของนิติบุคคล เราจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความให้การดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องง่ายและถูกกฎหมายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องประหยัดต้นทุนและเติบโตอย่างยั่งยืน ในอัตราค่าบริการที่ถูกมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
ดังนั้น ค่านิยมหลักของเรา คือ “เพื่อนคู่คิด ที่พึ่งพาได้ ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันจนสุดทาง”
 

บริการด้านกฎหมาย (Law services) ของเรา
บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

 
โดยการให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายนั้น มีทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้


บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น 

(Free Legal Consultation)

เป็นบริการแรกของเรา เมื่อใครก็ตามกำลังมีปัญหาหรือต้องการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย สามารถที่จะปรึกษากับเราได้ฟรี เป็นเวลา 30 นาที โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ โดยทนายความของเราจะ
-ทำการวิเคราะห์เรื่องราวของท่าน
-ให้คำแนะนำเบื้องต้น
-ช่วยท่านตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
โดยท่านเพียงแต่กดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 น – 17:00 น หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเชิงลึก 

(Service charge Legal Consultation)

ในกรณีที่เรื่องที่ท่านต้องการปรึกษามีความซับซ้อนต้องมีการค้นหาข้อมูลเชิงลึกให้กับท่าน ซึ่งเวลา 30 นาที นั้นไม่เพียงที่จะดำเนินการให้ท่านได้ เราจึงมีค่าบริการจากการทำงานให้ท่าน 2,000 บาทต่อเรื่อง ซึ่งเรามั่นใจว่า คำปรึกษาที่ให้กับท่าน จะใช้แก้ปัญหาของท่านได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
บริการด้านคดีความ (Litigation)
เนื่องจากเกิดวิกฤตของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเชื้อโรคโควิด ความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจ สงครามในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกรวมถึงประเทศของเราด้วย ทำให้ธุรกิจจำนวนมากเกิดปัญหา ไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ ต้องปลดพนักงานออก ปิดกิจการ ซึ่งทำให้ทางองค์กรธุรกิจเองขาดสภาพคล่องและบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างต้องขาดรายได้ ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้และการชำระหนี้ล่าช้าเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้ผู้ที่มีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ด้วยสภาพการทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่ไม่ดีดังที่กล่าวแล้ว ย่อมหลีกไม่พ้นที่จะต้องเกิดปัญหาทางสังคม อันเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องมีภาวะความเครียดในการที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตนเองอยู่รอด เกิดความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาโดยขาดสติ ขาดความยั้งคิดทำให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เกิดภาวะความเครียดในครอบครัวจนนำไปสู่ปัญหาครอบครัว
 
 ซึ่งผู้ถูกกระทำย่อมได้รับความเดือดร้อน
หากท่านพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้าย และเห็นว่าการดำเนินคดีเป็นทางเลือกเดียวของท่าน หรือ ท่านกำลังเผชิญกับคู่กรณีที่แข็งกร้าวทำละเมิดต่อท่าน ท่านจำเป็นต้องมีทนายความที่จะช่วยเหลือพาท่านผ่านสถานการณ์ร้าย ๆ นั้นไปให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญาต่าง ๆ การถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ การมีข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การติดตามหนี้ ปัญหาครอบครังการหย่าร้าง หรือข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน ติดต่อเราได้เสมอ เรามีทนายความที่มีประสบการณ์จะให้คำปรึกษาและดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ให้บริการว่าความแก้ต่างคดีให้กับท่าน
 
 
 
 
 
 
สำนักงานกฎหมาย  แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา
ความเป็นมา
 
        ก่อตั้งขึ้นจากคนรู้จักที่มาปรึกษาด้านกฎหมายกับผมหลายคน ที่อยากจะให้ช่วยว่าความหรือทำคดีความของเรื่องที่นำมาปรึกษา ซึ่งผมได้ปฏิเสธที่จะทำหน้าที่เป็นทนายความ เนื่องจากมีธุรกิจและงานอื่น ๆ ทำอยู่ตลอดเวลา การมาทำงานเป็นทนายความอาจจะไม่สามารถทำได้ดีและอาจจะสร้างความเสียหายต่อลูกความได้ แต่ในที่สุดเมื่อถูกถามบ่อยขึ้น ผมจึงตัดสินใจ มาทำงานเป็นทนายความและได้ทำคดีแรกในทันทีที่คนรู้จักทราบว่าผมเป็นทนายความ ซึ่งคดีแรกนั้นก็สำเร็จไปด้วยดี  จึงตัดสินใจเปิดเป็น 
สำนักงานกฎหมาย ที่ชื่อว่า สำนักงานกฎหมาย แอล แอนด์ เอ็ม ทนายความและที่ปรึกษา 
ซึ่ง ชื่อ “แอล แอนด์ เอ็ม” ก็เป็นชื่อของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว คือ บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านบริการแรงงาน พื้นที่จัดเก็บและบรรจุตู้สินค้าของบริษัทโลจิสติก์ และ บริการเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมอยู่แล้วนั้นเอง.
 
ความหมายของคำว่า แอล แอนด์ เอ็ม (L&M)
 
สำหรับ แอล (L) นั้น ย่อมาจาก Law หรือ กฎหมาย ส่วน เอ็ม (M) นั้นย่อมาจาก Management นั้นเอง ซึ่งความหมายรวม ๆ ก็ จะหมายถึง การบริหารจัดการทั้งผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ใช้ชีวิตหรือดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือหากจะมีประเด็นด้านกฎหมายขึ้นมา 
 
ก็จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการทำผิดกฎหมายเพิ่มเติม ไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้างออกไปจนยากที่จะแก้ไข และที่สำคัญจะต้องได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ หรือที่เรียกว่า ความยุติธรรมนั่นเอง
 
ค่านิยมหลัก
แม้บริการของสำนักงานจะมีบริการทนายความแก้ต่างคดีด้วย แต่หากมีช่องทางอื่นที่สามารถดำเนินการได้ ในการที่จะให้ความขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างกันนั้นยุติได้อย่างรวดเร็วและมีความใช้จ่ายที่ต่ำหรือไม่มีเลย เราจะแนะนำช่องทางนั้นก่อน แต่หากจำเป็นจริง ๆ แล้ว เราถึงจะแนะนำให้ใช้บริการทนายความของเรา ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการและตามความยากง่ายของการดำเนินการของแต่ละคดี 
 
หรือแม้ในงานที่ปรึกษากฎหมายของนิติบุคคล เราจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความให้การดำเนินธุรกิจของผู้ใช้บริการเป็นเรื่องง่ายและถูกกฎหมายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องประหยัดต้นทุนและเติบโตอย่างยั่งยืน ในอัตราค่าบริการที่ถูกมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
ดังนั้น ค่านิยมหลักของเรา คือ
  “เพื่อนคู่คิด ที่พึ่งพาได้ ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันจนสุดทาง”
 
บริการด้านกฎหมาย (Law services) ของเรา
บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 
โดยการให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายนั้น มีทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและมีค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น (Free Legal Consultation)
 
เป็นบริการแรกของเรา เมื่อใครก็ตามกำลังมีปัญหาหรือต้องการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย สามารถที่จะปรึกษากับเราได้ฟรี เป็นเวลา 30 นาที โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ โดยทนายความของเราจะ
-ทำการวิเคราะห์เรื่องราวของท่าน
-ให้คำแนะนำเบื้องต้น
-ช่วยท่านตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
โดยท่านเพียงแต่กดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 09:00 น – 17:00 น หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้
 
บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเชิงลึก (Service charge Legal Consultation)
 
ในกรณีที่เรื่องที่ท่านต้องการปรึกษามีความซับซ้อนต้องมีการค้นหาข้อมูลเชิงลึกให้กับท่าน ซึ่งเวลา 30 นาที นั้นไม่เพียงที่จะดำเนินการให้ท่านได้ เราจึงมีค่าบริการจากการทำงานให้ท่าน 2,000 บาทต่อเรื่อง ซึ่งเรามั่นใจว่า คำปรึกษาที่ให้กับท่าน จะใช้แก้ปัญหาของท่านได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
บริการด้านคดีความ (Litigation)
เนื่องจากเกิดวิกฤตของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเชื้อโรคโควิด ความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจ สงครามในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกรวมถึงประเทศของเราด้วย ทำให้ธุรกิจจำนวนมากเกิดปัญหา ไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ ต้องปลดพนักงานออก ปิดกิจการ ซึ่งทำให้ทางองค์กรธุรกิจเองขาดสภาพคล่องและบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างต้องขาดรายได้ ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้และการชำระหนี้ล่าช้าเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้ผู้ที่มีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ด้วยสภาพการทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่ไม่ดีดังที่กล่าวแล้ว ย่อมหลีกไม่พ้นที่จะต้องเกิดปัญหาทางสังคม อันเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องมีภาวะความเครียดในการที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตนเองอยู่รอด เกิดความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาโดยขาดสติ ขาดความยั้งคิดทำให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เกิดภาวะความเครียดในครอบครัวจนนำไปสู่ปัญหาครอบครัว ซึ่งผู้ถูกกระทำย่อมได้รับความเดือดร้อน
หากท่านพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้าย และเห็นว่าการดำเนินคดีเป็นทางเลือกเดียวของท่าน หรือ ท่านกำลังเผชิญกับคู่กรณีที่แข็งกร้าวทำละเมิดต่อท่าน ท่านจำเป็นต้องมีทนายความที่จะช่วยเหลือพาท่านผ่านสถานการณ์ร้าย ๆ นั้นไปให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญาต่าง ๆ การถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ การมีข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การติดตามหนี้ ปัญหาครอบครังการหย่าร้าง หรือข้อพิพาทด้านทรัพย์สิน ติดต่อเราได้เสมอ เรามีทนายความที่มีประสบการณ์จะให้คำปรึกษาและดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ให้บริการว่าความแก้ต่างคดีให้กับท่าน