Menu Close

คดีแพ่ง (Civil Law)

คดีอาญา
Spread the love

คดีแพ่ง (Civil Law)

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านอาจจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อยุติปัญหาดังกล่าวนั้น
หรือท่านอาจต้องการดำเนินธุรกรรมบางอย่างที่จะต้องใช้คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เช่น การขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย การขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ การขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น
ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ทนายความในการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่าน ซึ่งเรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำแนะนำและดำเนินการทางกฎหมายให้กับท่านเช่นกัน
โดยคดีแพ่งที่เราสามารถดำเนินการให้ท่านได้ ได้แก่

1.คดีเกี่ยวกับครอบครัว (Family Law)

เพราะเราใส่ใจในสถาบันครอบครัว เพราะเราเองก็อยู่ในฐานะของการเป็นพ่อแม่ สามีภรรยา หรือแม้แต่การหย่าร้าง เราเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิงว่าครอบครัวมีความสำคัญ ตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีในวันแต่งงาน ไปจนถึงการต่อรองอย่างดุเดือดเพื่อยุติความสัมพันธ์อันขมขื่น เรามีความเอาใจใส่อย่างแท้จริง ต่อครอบครัวสถาบันเล็ก ๆ มีความสำคัญในทุกที่ในโลกใบนี้ ในประเทศของเรานั้นมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องครอบครัวซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้เราช่วยท่านให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุข และรับประกันว่าสิทธิของท่าน อนาคตของท่าน ตลอดจนมรดกและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานในอนาคตได้รับการคุ้มครองอย่างมืออาชีพ เราหวังว่าท่านจะมาหาเราในช่วงเวลาที่มีความสุข หรือช่วงเวลาแห่งความทุกข์ เราจะอยู่กับท่านในเวลาที่ท่านต้องการเรา
เชิญพูดคุยกับเราเพื่อรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ฟรี ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อไปนี้
การทำสัญญาก่อนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การหย่าร้าง
อำนาจปกครองบุตร
การรับเป็นบุตรบุญธรรม
การตั้งผู้ปกครอง
การทำพินัยกรรม / การจัดการมรดก
การร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก
การทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับ/กับผู้เยาว์

2.คดีเกี่ยวกับมรดก

เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต หากไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์มรดกไว้ให้แก่ทายาทไว้เป็นส่วน ๆ แล้ว อาจจะมีความขัดแย้งในการแบ่งทรัพย์มรดกของบรรดาทายาทได้ จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการทางศาลเพื่อยุติหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คดีข้อพิพาทกันระหว่างทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือพินัยกรรม คดีพินัยกรรมปลอม คดีที่ทายยาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาทให้รับผิดชอบในหนี้สินที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่ และอื่น ๆ 

 

เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้

 

คดีแพ่ง (Civil Law)

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านอาจจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อยุติปัญหาดังกล่าวนั้น
หรือท่านอาจต้องการดำเนินธุรกรรมบางอย่างที่จะต้องใช้คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เช่น การขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย การขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ การขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น
ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ทนายความในการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่าน ซึ่งเรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำแนะนำและดำเนินการทางกฎหมายให้กับท่านเช่นกัน เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้
โดยคดีแพ่งที่เราสามารถดำเนินการให้ท่านได้ ได้แก่
1.คดีเกี่ยวกับครอบครัว (Family Law)
เพราะเราใส่ใจในสถาบันครอบครัว เพราะเราเองก็อยู่ในฐานะของการเป็นพ่อแม่ สามีภรรยา หรือแม้แต่การหย่าร้าง เราเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิงว่าครอบครัวมีความสำคัญ ตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีในวันแต่งงาน ไปจนถึงการต่อรองอย่างดุเดือดเพื่อยุติความสัมพันธ์อันขมขื่น เรามีความเอาใจใส่อย่างแท้จริง ต่อครอบครัวสถาบันเล็ก ๆ มีความสำคัญในทุกที่ในโลกใบนี้ ในประเทศของเรานั้นมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องครอบครัวซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้เราช่วยท่านให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุข และรับประกันว่าสิทธิของท่าน อนาคตของท่าน ตลอดจนมรดกและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานในอนาคตได้รับการคุ้มครองอย่างมืออาชีพ เราหวังว่าท่านจะมาหาเราในช่วงเวลาที่มีความสุข หรือช่วงเวลาแห่งความทุกข์ เราจะอยู่กับท่านในเวลาที่ท่านต้องการเรา
เชิญพูดคุยกับเราเพื่อรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ฟรี ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อไปนี้
การทำสัญญาก่อนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การหย่าร้าง
อำนาจปกครองบุตร
การรับเป็นบุตรบุญธรรม
การตั้งผู้ปกครอง
การทำพินัยกรรม / การจัดการมรดก
การร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก
การทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับ/กับผู้เยาว์
2.คดีเกี่ยวกับมรดก
เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต หากไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์มรดกไว้ให้แก่ทายาทไว้เป็นส่วน ๆ แล้ว อาจจะมีความขัดแย้งในการแบ่งทรัพย์มรดกของบรรดาทายาทได้ จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการทางศาลเพื่อยุติหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คดีข้อพิพาทกันระหว่างทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือพินัยกรรม คดีพินัยกรรมปลอม คดีที่ทายยาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาทให้รับผิดชอบในหนี้สินที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่ และอื่น ๆ 
 
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้
 
คดีแพ่ง (Civil Law)

หากวันหนึ่งวันใดที่ท่ายถูกรบกวนความสงบสุข ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ มีความขัดแย้งกับบุคคลใด หรือถูกทำละเมิดจนเกิดเป็นข้อพิพาท และไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านอาจจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อยุติปัญหาดังกล่าวนั้น
หรือท่านอาจต้องการดำเนินธุรกรรมบางอย่างที่จะต้องใช้คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลในการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ เช่น การขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย การขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ การขอให้ศาลแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น
ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ทนายความในการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่าน ซึ่งเรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำแนะนำและดำเนินการทางกฎหมายให้กับท่านเช่นกัน เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้
โดยคดีแพ่งที่เราสามารถดำเนินการให้ท่านได้ ได้แก่
 
1.คดีเกี่ยวกับครอบครัว (Family Law)
เพราะเราใส่ใจในสถาบันครอบครัว เพราะเราเองก็อยู่ในฐานะของการเป็นพ่อแม่ สามีภรรยา หรือแม้แต่การหย่าร้าง เราเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสิ้นเชิงว่าครอบครัวมีความสำคัญ ตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีในวันแต่งงาน ไปจนถึงการต่อรองอย่างดุเดือดเพื่อยุติความสัมพันธ์อันขมขื่น เรามีความเอาใจใส่อย่างแท้จริง ต่อครอบครัวสถาบันเล็ก ๆ มีความสำคัญในทุกที่ในโลกใบนี้ ในประเทศของเรานั้นมีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องครอบครัวซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้เราช่วยท่านให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุข และรับประกันว่าสิทธิของท่าน อนาคตของท่าน ตลอดจนมรดกและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลานในอนาคตได้รับการคุ้มครองอย่างมืออาชีพ เราหวังว่าท่านจะมาหาเราในช่วงเวลาที่มีความสุข หรือช่วงเวลาแห่งความทุกข์ เราจะอยู่กับท่านในเวลาที่ท่านต้องการเรา
เชิญพูดคุยกับเราเพื่อรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ฟรี ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อไปนี้
การทำสัญญาก่อนสมรส
การจดทะเบียนสมรส
การหย่าร้าง
อำนาจปกครองบุตร
การรับเป็นบุตรบุญธรรม
การตั้งผู้ปกครอง
การทำพินัยกรรม / การจัดการมรดก
การร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก
การทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับ/กับผู้เยาว์
 
2.คดีเกี่ยวกับมรดก
เมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิต หากไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์มรดกไว้ให้แก่ทายาทไว้เป็นส่วน ๆ แล้ว อาจจะมีความขัดแย้งในการแบ่งทรัพย์มรดกของบรรดาทายาทได้ จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการทางศาลเพื่อยุติหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ เช่น การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก คดีข้อพิพาทกันระหว่างทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือพินัยกรรม คดีพินัยกรรมปลอม คดีที่ทายยาทหรือผู้จัดการมรดกถูกฟ้องในฐานะทายาทให้รับผิดชอบในหนี้สินที่ผู้ตายเป็นหนี้อยู่ และอื่น ๆ 
 
เพียงแค่ท่านติดต่อเราโดยกดปุ่มแชตบนเวปไซต์ของเรา ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Facebook Messenger ของเรา และกรอกรายละเอียดของทางลงไปในช่องที่ปรากฎขึ้น ทนายความของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำงานปกติ 0900 – 1700 หรือท่านอาจจะระบุวันเวลาที่สะดวกเอาไว้ก็ได้ เราจะติดต่อกลับไปตามเวลาที่ระบุไว้